top of page

Osazení studní čerpací technikou

Čištění studní a vodojemů

Vrtané studny

čerpání vody1.jpg
willowmedium-removebg-preview.png

Dodáváme osazení studní čerpací technikou - osazujeme studně kopané, vrtané i ražené čerpadly do jakékoliv hloubky a s požadovaným výkonem, doplnění o pískovou filtraci, UV lampy, filtry s aktivním uhlím a další filtrační technikou, zhotovení zhlaví vrtu, zaskružení vrtu, dovedení čerpané vody do objektu.

Zajišťujeme dodávky vrtaných studní pro RD, chaty, zahrady, sady, školy, obce, zemědělské subjekty, firmy. Izolace vrtu vhodnou výstrojnicí proti kontaminaci povrchovou vodou.

Zajišťujeme hydrogeologický průzkum, vyhledání podzemních pramenů a zdrojů podzemní vody.

Provádíme čištění studní, vodojemů, vodních jímek, bazénů, koupališť, potrubí.

Prodej

Prodáváme aktivní uhlí pro vzduchovou i vodní filtraci. Granulované (zrnité), peletované (válečkové) či práškové aktivní uhlí v různých frakcích. Zdrojovou surovinou je černé uhlí, dle požadavků i kokos, dřevo, jádra peckovitých plodů a bambus.

 

 

Servis

Provádíme  servis filtračních jednotek . Garantujeme a monitorujeme výstupy C10-C40, CHSK i hodnoty dalších parametrů.

 

 

bottom of page