top of page
Aktivní uhlí - parametry:

     

Velikost částic (mesh) - převodní tabulka mezi hodnotou mesh

a velikostí v mm je uvedena v dokumentu ke stažení na stránce Aktivní uhlí.

Koeficient stejnoměrnosti - je indikátorem distribuce velikosti částic

aktivního uhlí.

Čím je hodnota menší, tím je rozdíl velikosti největších a nejmenších částic menší.

Tento parametr má význam pro konverzi pískových filtrů,

tj. náhradu filtračních písků aktivním uhlí.

Hustota - používá se sypná naplněná hmotnost (filling density) - tj. volně nasypané aktivní uhlí do nádoby, setřesená sypná hmotnost (apparent density) - tj. hmotnost aktivního uhlí v nádobě po vibračním setřesením, bed density (v případě pitné vody se nazývá "backwashed & drained density"), která se používá pro přepočet objemu a hmotnosti aktivního uhlí. Další typy hustot jsou "practicle density", "bulk density", "real density". Rozdíl mezi běžně udávanou sypnou hmotností a hustotou "bed density" je cca. 15% pro aktivní uhlí vyrobená z černého uhlí.

Celkový povrch - udává se v m2/g. Větší část celkového povrchu se nachází v mikropórech, které jsou odpovědné za adsorpci. Tento parametr má význam hlavně v plynné fázi, pro úpravu vod má omezenou vypovídající hodnotu, protože nepopisuje obsah mikropórů a transportních pórů v aktivním uhlí. Transportní póry jsou odpovědné za přísun molekul polutantů k mikropórům, kde se odehrává adsorpce.

Jódové číslo - udává sorpční vlastnosti aktivního uhlí. Tento parametr indikuje celkovou porozitu, ale zcela nevypovídá o sorpčních vlastnostech aktivního uhlí ve vodárenství.

Dechlorační půlhodnota - vyjadřuje účinnost a životnost aktivního uhlí při odstraňování silných oxidačních látek typu ozón, chlórdioxid nebo chlór. Princip odstraňování oxidačních látek (kombinace katalýzy rozkladu oxidačního činidla a reakce na povrchu aktivního uhlí) je odlišný od odstraňování (adsorpce) organických polutantů (např. snižování CHSK). Čím nižší je dechlorační půlhodnota, tím je aktivní uhlí účinnější a má delší životnost pro odstraňování oxidačních látek. Dechlorační půlhodnota je výška sloupce aktivního uhlí v cm, na kterém se sníží koncentrace chlórů ve vodě na 50%.

Otěr - je indikátorem mechanické pevnosti granulovaného aktivního uhlí v kapalné fázi s ohledem na zmenšení průměru. K otěru dochází při plnění do filtrů, praní a reaktivaci.

Tvrdost - udává, kolik aktivního uhlí zůstane na příslušném sítě po analýze velikosti částic. Tento parametr je vhodný pro aplikace v plynné fázi, nikoliv v kapalné, protože vyjadřuje mechanickou pevnost jednoho rozměru granule aktivního uhlí a ne zmenšení průměru. Parametry "otěr" a "tvrdost" nelze zaměňovat, protože v číselných hodnotách je velký rozdíl.

Obsah popela - tento parametr má význam pro speciální aplikace, např. čištění parních kondenzátů, kde je důležitá vodivost. V těchto případech se obsah popela snižuje promytím aktivního uhlí kyselinou nebo louhem.

Obsah vody (vlhkost)  - tento parametr má obchodní význam, protože udává kolik zákazník platí za vodu a kolik za uhlí.

Parametry aktivního uhlí

willowmedium-removebg-preview.png
bottom of page