Naše služby

Dodáváme v rámci dílčích zakázek na míru filtrační techniku pro

vodní i vzduchovou filtraci s následným servisem, pravidelnou výměnou filtračních náplní a jejich ekologickou likvidaci.

 

Dodáváme technologické filtrační celky pracující mezi technologiemi zákazníka a kanalizační sítí do obecních ČOV.

Spolu s filtrační technikou dodáváme i související hydro-vzducho-techniku.

Provádíme výměny filtračních náplní (filtry, patrony, svíčky…) – vzduchové i vodní.

Provádíme výměnu písků v pískových filtrech - filtrace průmyslových vod, bazény, koupaliště.

Ekologicky likvidujeme nasycené filtrační náplně.

 

Dodáváme osazení všech typů studní čerpací technikou,

 

Zajišťujeme vrtané studny vč. hydrogeologického průzkumu.

Čistíme vodní nádrže - bazény, koupaliště, studny, vodojemy, potrubí apod.

Provádíme odběry vzorků pro laboratorní rozbory certifikovanou laboratoří.

Provádíme orientační provozní měření mobilními měřicími přístroji.

Projektujeme a dodáváme zavlažovací systémy pro rodinné domy, zahrady, sportovní hřiště, veřejné plochy a parky  s následným servisem, zazimování systémů s opětovným jarním zprovozněním.

Pronajímáme nákladní automobil DAF - valník (nosnost do 3 tun).

 

Prodej

Prodáváme aktivní uhlí pro vzduchovou i vodní filtraci. Granulované (zrnité), peletované (válečkové) či práškové aktivní uhlí v různých frakcích. Zdrojovou surovinou je černé uhlí, dle požadavků i kokos, dřevo, jádra peckovitých plodů a bambus.

 

 

Servis

Provádíme  servis filtračních jednotek . Garantujeme a monitorujeme výstupy C10-C40, CHSK i hodnoty dalších parametrů.