top of page

Naše služby

Dodáváme v rámci dílčích zakázek na míru filtrační techniku pro

vodní i vzduchovou filtraci s následným servisem, pravidelnou výměnou filtračních náplní a jejich ekologickou likvidaci.

 

Dodáváme technologické filtrační celky pracující mezi technologiemi zákazníka a kanalizační sítí do obecních ČOV.

Spolu s filtrační technikou dodáváme i související hydro-vzducho-techniku.

Provádíme výměny filtračních náplní (filtry, patrony, svíčky…) – vzduchové i vodní.

Provádíme výměnu písků v pískových filtrech - filtrace průmyslových vod, bazény, koupaliště.

Ekologicky likvidujeme nasycené filtrační náplně.

 

Dodáváme osazení všech typů studní čerpací technikou,

 

Zajišťujeme vrtané studny vč. hydrogeologického průzkumu.

Dodáváme tepelná čerpadla, instalujeme, zprovozňujeme, vyřizujeme dotace "Nová zelená úsporám".

Čistíme vodní nádrže - bazény, koupaliště, studny, vodojemy, potrubí apod.

Provádíme odběry vzorků pro laboratorní rozbory certifikovanou laboratoří.

Provádíme orientační provozní měření mobilními měřicími přístroji.

Projektujeme a dodáváme zavlažovací systémy pro rodinné domy, zahrady, sportovní hřiště, veřejné plochy a parky  s následným servisem, zazimování systémů s opětovným jarním zprovozněním.

Pronajímáme nákladní automobil DAF - valník (nosnost do 3 tun).

 

willowmedium-removebg-preview.png

Prodej

Prodáváme aktivní uhlí pro vzduchovou i vodní filtraci. Granulované (zrnité), peletované (válečkové) či práškové aktivní uhlí v různých frakcích. Zdrojovou surovinou je černé uhlí, dle požadavků i kokos, dřevo, jádra peckovitých plodů a bambus.

 

 

Servis

Provádíme  servis filtračních jednotek . Garantujeme a monitorujeme výstupy C10-C40, CHSK i hodnoty dalších parametrů.

 

 

bottom of page