Nabídka

Havarijní sety - podnikejte v klidu

Nabízíme prostředky pro likvidaci ekologických havárií.

Set Folie - Startovní set - univerzální sypký sorbent

 • Sypký sorbent.

 • Ekologický prostředek pro řešení případných úniků oleje, ropy, nebezpečných kapalin.

 • Sorbent se používá při likvidací havárií.

 • Sorbent je nehořlavý.

 • Sorbent výborně čistí olejové skvrny i ropné emulze z betonu, zámkových dlažeb a silničního asfaltu.

 • Zvláště vhodný na vozovky, betonové plochy, dlažbu.


Set kbelík - univerzální sorbenty

 • Souprava pro prevenci a likvidaci havárií ropných a nebezpečných látek.

 • Vhodná výbava pro dílny a menší provozy.

 • Likviduje i vodné roztoky, chladicí kapaliny a řezné emulze.

 • Kónický tvar.

 • Odnímatelné vtlačovací víko.

 • Univerzální sorbent Eco-dry je hydrofilní náhrada.

Set Folie - Economy

 • Sorpční materiály pro sorpci  ropných produktů, jakými jsou např. oleje, paliva, chladící směsi apod. atd.

Set mobilní nádoba - 240 l

 • Souprava prostředků pro likvidaci nebezpečných a jiných ekologicky škodlivých látek

 • Určeno zejména pro laboratoře, mechanizační a dopravní dílny, čerpací stanice a provozy kde se používají ekologicky nebezpečné látky (kapaliny)

 • Jednotlivé části soupravy jsou odolné vůči vodě, vodným roztokům anorganických solí, zředěným vodným roztokům minerálních kyselin a alkálií, ropným látkám

 • Barva nádoby není pevně stanovena.

Poptávka na tyto nebo jiné havarijní sety

Formulář